Jag har avslutat min verksamhet i Berettekonsult AB på grund av att jag sedan januari 2015 har tillträtt en tjänst som rektor vid Skandinaviska Akademien för Psykoterapiutveckling, SAPU.